Nyheter i arbetsgivardeklarationen från 1 januari 2023

Nyheter i arbetsgivardeklarationen från 1 januari 2023

Från och med 1 januari 2023 är det ett krav på att arbetsgivaren, att i arbetsgivardeklarationen som varje månad rapporteras till Skatteverket, lämnar uppgift om de anställdas tjänsteställe.

Detta innebär att det blir extra viktigt att fundera på var de anställda har sitt tjänsteställe, vilket inte alltid lätt att avgöra, men det påverkar mycket.
Den anställdes förmånsbeskattning vid användning av arbetsgivarens bil eller för övernattning i bostad/på hotell bekostad av arbetsgivaren är två av sakerna som skiljer sig åt beroende på var den anställde har sitt tjänsteställe.

Tjänstestället är det ställe där den anställde i huvudsak utför sina arbetsuppgifter.
En kontorsarbetare har sitt tjänsteställe på den adress där de arbetar den mesta av tiden. En snickare som utgår hemifrån vid resor till kunder men som hämtar material i arbetsgivarens lokal minst en gång i veckan, har tjänsteställe på arbetsgivarens adress.

Detta innebär tillexempel att en snickare som har en arbetssbil behöver förmånsbeskattas för de resor han gör mellan hemmet och arbetsgivarens lokal, även om han fyra av fem dagar i veckan åker direkt från hemmet till kunder. Det betyder att om snickaren tar hem bilen efter avslutad arbetsdag räknas den resan som privat och förmånsbeskattning ska ske.
Om snickaren inte förmånsbeskattas för bilen får han endast använda bilen privat 10 gångar per år eller maximalt köra 100 mil privat innan han behöver förmånsbeskattas.
Om snickaren däremot är i arbetsgivarens lokaler mindre än en gång i veckan kan snickarens privata adress räknas som tjänsteställe. Då räknas alla resor från bostaden som tjänsteresor och någon förmånsbeskattning behöver inte ske för körningen av bilen till hemmet. Däremot gäller samma regler om att bilen maximalt får användas 10 gånger per år privat eller maximalt 100 mils körning privat innan förmånsbeskattning behöver ske.

Ett annat exempel är en säljare som bor på annan ort än arbetsgivarens adress, men räknas ha tjänsteställe på företagets adress.
Han behöver då förmånsbeskattas om företaget till exempel betalar för säljarens övernattning på företagets ort.

Kontakta oss gärna om ni har ytterligare frågor eller funderingar kring detta!