Riskbedömning av kunder

Riskbedömning av kunder

Hur ska du som företagare veta om du ska acceptera en kundförfrågan eller inte, vad finns det för varningstecken och hur kan du undersöka potentiella kunders betalningsförmåga? 

Efter några tuffa år med pandemin, kommer nu höga elpriser, ökade räntekostnader och en ökad inflation på det. Konsekvensen av detta blir i sin tur att efterfrågan på företagens produkter och tjänster minskar. 
Detta gör det viktigare än någonsin att tänka en extra gång innan en ny, okänd kund accepteras. Det kanske även är läge att kolla igenom sin befintliga kundstock för att se om det är några kunder som avviker från de viktiga punkter vi beskriver nedan. 

Men vad ska man kolla efter egentligen? 
Några hjälpmedel som finns gratis är sidor som allabolag.se och hitta.se där det går se nyckeltal och läsa inlämnade årsredovisningar. Det finns även flera tjänster som erbjuder kreditupplysningar och möjlighet att undersöka ratingpoäng. Dessa brukar dock vara avgiftsbelagda, men ett exempel är UC. 

Några saker som kan vara bra att undersöka är:

  • Soliditet – hur stor del av företags tillgångar är finansierade med eget kapital. Detta brukar användas som ett mått av bolagets långsiktiga betalningsförmåga. En högre soliditet betyder generellt en lägre finansiell risk. 
  • Kassalikviditet – brukar användas som ett mått av den kortsiktiga betalningsförmågan. Generellt brukar man säga att den bör vara minst 100% det vill säga att de likvida medlen som finns i bolaget är lika med eller större än de kortfristiga skulder som finns i bolaget. 
  • Bolagshändelser – har det bytts många personer i styrelsen eller har någon avgått nyligen 
  • Verkar boksluten vara inskickade i tid eller är finns det senaste bokslutet inte registrerat när det borde varit det 
  • Revisionsberättelsen – om bolaget har revisor kan det vara intressant att läsa om revisorn lämnat revisionsberättelsen med eller utan anmärkningar. Om den är lämnad med anmärkningar, vad är det i så fall revisorn har anmärkt på? Har de till exempel anmärkt på att skatter och avgifter inte betalts i tid så kan detta vara ett tecken på att likviditet saknas eller att betalningar inte sköts. 
  • För befintliga kunder är uppföljningen i att kunderna verkligen betalar sina fakturor viktigt, om de släpar, undersök varför och vid behov, skicka påminnelser
  • Betalar dina befintliga kunder alltid lite sent? I så fall kanske de använder dig som en ”gratis bank” vilket i sin tur kan tyda på en sämre likviditet.

Men vad kan man göra om man är lite osäker men inte vill tacka nej till en kundrelation? 
En sak kan vara att begära förskottsbetalning på ordern, antingen helt eller delvis.
På så sätt ligger du själv inte ute med några kostnader och behöver inte stå för risken att inte få betalt. Om det är en återkommande kund som skött sig ett tag, kan man efter några order, göra en ny bedömning om huruvida förskottsbetalning ska krävas eller inte. 
Om det är större varor eller tjänster som säljs kan olika säkerheter vara ett alternativ, tillexempel om ni säljer en maskin, kan det föreskrivas i avtal att ni har ägarrättsförbehåll på maskinen tills den är betald.