Revisor eller redovisningskonsult?

Revisor eller Redovisningskonsult?

När måste ett företag ha en revisor och vad är egentligen skillnaden mellan en revisor och en redovisningskonsult?

En redovisningskonsult hjälper dig med det ekonomiska på en mer daglig nivå. Det kan handla om löpande redovisning, löner, avstämningar, bokslut, årsredovisning, digitalisering eller stöttning överlag, allt efter dina önskemål och ditt företags behov.
Att anlita en redovisningskonsult är frivilligt och inget krav enligt lag. Det kan dock vara en fördel att ta hjälp om man är osäker på hur det ska göras på ett korrekt sätt. Det kan också vara en möjlighet för dig som företagare att få mer tid att fokusera på det du är bäst på – att driva ditt företag och låt oss sköta det praktiska med rapporteringskrav med mera.

En revisors huvudsakliga uppgift är att granska bolagets årsredovisning, bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning av bolaget.
Att ha en revisor ger en kvalitetsstämpel till ditt företag då det innebär att en oberoende granskare har undersökt att allt ser rätt ut och att de uppgifter företagens intressenter får ta del av är väsentligt korrekta.
Vissa företag är enligt lag tvungna att ha en revisor. Det gäller de företag som under de två senaste räkenskapsåren har:

  • Haft fler än 3 anställda (i medeltal)
  • Haft mer än 1,5 mkr i balansomslutning
  • Haft mer än 3 mkr i nettoomsättning.

Företag som inte uppfyller dessa krav väljer ofta att ändå anlita en revisor eftersom trovärdigheten stärks och rådgivningen i många fall kan vara betydelsefull.
Revisorn hjälper dig även att intyga andra delar som enligt lag behövs.
Revisorn kan även hjälpa dig med att förbättra ditt företags rutiner och är ett bollplank för de flesta frågor du som företagare kan ha.

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.