Att tänka på inför bokslutet

Att tänka på inför bokslutet

Det närmar sig bokslut för de företag som har bokslutsdag den 31 december.
Att göra förberedelser några veckor innan bokslutsdagen kan vara en fördel, dels för att eventuella felaktigheter upptäcks och kan rättas i tid, dels för att bokslutsprocessen ska gå fortare.

Några saker som kan vara bra att tänka på inför bokslutet är bland annat:

 • Har det hänt något speciellt under räkenskapsåret som behöver beaktas innan bokslutsdagen
 • Granska övergripande resultat och balansräkningen för att få indikationer på saker som behöver utredas.
 • Se till att alla leveranser och utförda tjänster i möjligaste mån faktureras ut till kunderna innan bokslutsdagen.
 • Gå igenom kundreskontran i god tid innan årsskiftet för att reda ut eventuellt förfallna kundfakturor och skicka påminnelser till kunderna vid behov. Fundera samtidigt på om det finns någon osäkerhet i obetalda kundfordringar.
 • Om ni har varulager, förbered inför inventeringen. Om varulagret är ”väsentligt” ska revisorn närvara vid inventeringen.
  Om det finns det varor på väg är det bra att de identifieras och att det utreds vem som formellt äger varorna vid bokslutsdagen. Fraktvillkoren är avgörande.
 • Med tanke på den senaste tidens prisuppgång kan det vara viktigt att uppdatera inköpspriser och kalkylpris i varulagersystemet så värderingen blir rätt.
 • Om ni har revisor, be banken att skicka engagemangsbeskedet direkt till oss.
 • Om ni har bokat något på OBS konton, försök reda ut dem innan årsskiftet.
 • Se över intäkter/kostnader kring årsskiftet för att periodiseringen ska bli rätt.
 • Om ni inte redan gjort det, fundera på om ägarna behöver ta en extralön i december för att nå lönekravet om ni önskar det.
 • Tänk även på att kolla igenom balansräkningen och fundera på vilka underlag ni behöver för att specificera respektive post.

Stäm gärna av allt per sista november för att veta att allt stämmer eller om något behöver rättas innan bokslutet.

Har ni några frågor så stäm gärna av med oss!
Meddela oss gärna om ni har en tidsplan för när ni önskar att bokslutet och revisionen ska vara klart.