Konferensresor, avdragsrätt & förmånsbeskattning

Konferensresor, avdragsrätt & förmånsbeskattning

I grunden är en konferensresa en tjänsteresa som innehåller utbildning samt diskussioner och information om företaget och dess verksamhet.
En fråga som ofta uppkommer är avdragsrätten.
Det finns vissa krav som behöver vara uppfyllda, dels för att bolaget ska få avdrag för kostnaderna och dels för att den anställde inte ska bli förmånsbeskattad.

Syftet med en konferensresa ska vara att företaget gynnas av resan, främst ur ett ekonomiskt perspektiv men det behöver inte vara direkt påvisbart.
Det krävs att det finns ett program över konferensen och att konferensen innehåller en väsentlig del av arbete (en tumregel säger ca 6 h per dag eller 30 h per vecka). En viss del av nöjen tillåts men det ska framgå av ett program hur konferensdagarna är upplagda och nöjen får inte vara en för stor del.
Ofta kombineras konferensresor med roliga aktiviteter och en samlad bedömning krävs för att besluta om delar av resan behöver förmånsbeskattas av de anställda.

Om anställdas anhöriga följer med ska de anställda beskattas för detta som en indirekt förmån. Att anställdas anhöriga följer med på en konferensresa gör att syftet med resan kan ifrågasättas av Skatteverket.

Dokumentationen kan vara en avgörande faktor, så se till att ha en detaljerad agenda/ett protokoll från konferensen. Även bilder och liknande kan vara bra att ha om Skatteverket skulle ställa frågor.

Kontakta oss gärna om ni har några frågor.
Hoppas ni får en trevlig konferensresa 😊